Leiebetingelser for Rukla

Utleievirksomheten er nå begrenset. Lokalene leies kun ut til konfirmasjoner, kursvirksomhet og liknende. Samarbeidspartnere av Sandefjord Røde Kors prioriteres.

Begrunnelsen for dette er at Rukla driftes som et rusfritt aktivitetshus for ungdom og Sandefjord Røde Kors har ikke kapasitet til å drive utstrakt utleievirksomhet. 

Røde Kors forbeholder seg retten til å avvise leieforespørsler som enten legger opp til å bryte med leiebetingelsene under, bryter kapasitetsbegrensningen i lokalene, bryter med eller har et innhold som oppfordrer til brudd på norsk lov, eller kommer fra arrangører som ikke har gjort opp for tidligere leieforhold.

Det skal bygges et tilbygg til Rukla i løpet av 2020/2021 og dersom lokalet må stenges i forbindelse med byggeprosessen, forbeholder Nytbyn as seg retten til å annulere bookingen med 3 måneders varsel. 

Bookingen kan avbestilles av leietaker uten kostnad dersom det er mer enn 60 dager til dato for leie. 

Ved avbestilling seinere enn 60 dager før må det betales 25%
Ved avbestilling seinere enn 30 dager før må det betales 50%
Ved avbestilling seinere enn 10 dager før må det betales 75%

 • Leietaker må være over 25 år.
 • Leietaker kan bli bedt om å legitimere seg.
 • Leier er selv ansvarlig for å reservere/booke i kalender. 
 • Det er kun leie som er booket i kalenderen som gjelder. 
 • Booking henvendelser per e-post, telefon eller andre kanaler er ikke gyldig før den er reservert i kalender og leier har mottatt en bekreftelsesmail fra reservasjonssystemet. 
 • Selskap på kveldstid skal ikke støye ut av lokalet og dører og takluker i salen oppe må holdes lukket. 
 • Vis hensyn til naboene, unngå støy i gaten på fremsiden av Rukla og holde branndør lukket. Etter kl. 23 må lydnivået være på et akseptabelt nivå og slik at det ikke er til sjenanse for naboer. 
 • Røyking på må foregå ute på baksiden av lokalet (utgang nedre sal).
 • Leietaker er ansvarlig for å informere sine gjester om dette. 
 • Ansvarlig leier må være tilstede på RUKLA og tilgjengelig på mobil under arrangementet på RUKLA. Eventuelt oppnevne en ordensansvarlig som er tilgjengelig på mobil. 
 • Dersom Utleier får melding om støy som følge av at ovenfornevnte punkter ikke er overholdt vil Leietaker bli kontaktet.
 • Dersom Utleier ikke får tak i Leietaker/leietakers representanter eller Leietaker fortsetter å støye, vil en sikkerhetsvakt bli sendt for Leietakers regning.
 • Selskap avsluttes seinest kl. 02.00! (Rydding kan foregå etter denne tid, men det må vises hensyn til naboer og ikke spilles høy musikk og støye unødig ute i gaten).
 • Ved leie fredag eller lørdag, må lokalet være ferdig ryddet kl. 09.00 dagen etter. 
 • Ved leie hverdager, må lokalet være ferdig ryddet kl. 04.00.
 • Prisene er basert på at lokaler overleveres med utstyr ferdig vasket. Standard vask av lokalet er inkludert i prisen. 
 • Leietaker er ansvarlig for vask av bord, benker, bardisk og sorterer søppel, plast-, papir-, rest-avfall i sekker samt plukker sneiper/snus utenfor inngangen.
 • Se dokumentet "Før du forlater lokalet" for detaljert informasjon om hvordan lokalet skal etterlates.
 • Leier rigger scene, bord, stoler ol. selv. 
 • Personale til rigging og rydding kan eventuelt bestilles.
 • Pantegods (plast og boks) legges i Røde Kors container utenfor nødutgang mot nord.
 • Der er også restavfalls container.
 • Matavfall legges i en en matavfallskontainer (brunt lokk) nord for Rukla.
 • Hvite og svarte stoler står i tunellen nede, 60 talls retromøbler i overetasjen og noen i baren.
 • Sceneelementer og ben skal være i sal oppe.
 • Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruksen for Rukla før leie. 
 • Utleier er ikke ansvarlig for drikkevarer, gaver alkohol og andre saker som leier bringer til lokalet. 
 • Vaskehjelp samler hittegods legger det på lageret i kjelleren. Lageret er ulåst. 
 • Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt nødvendig vakthold.
 • Utleier kan avlyse utleien. 

Leietaker plikter å sette seg inn i og overholde instruksene i dokumentet "Før du forlater lokalet". Dersom leietaker ikke forlater lokalet i henhold til disse instrukser, kan leietaker bli fakturert for ekstraarbeid i henhold til våre gjeldende time-takster. 

Det beregnes ikke MVA på leien, kun på leie av personell.

Kulturarrangement: Ved åpent kulturarrangement, kan leien være 15% av billettsalget. Minimum kr 1.800,- fredag og lørdag. I tillegg betales det 15% av eventuell skjenking/servering, eller at vi kan ta ansvar for skjenking. Arrangør er ansvarlig for Tono avgift.

Arrangementer med alkohol

Alle arrangement hvor alkohol selges, må ha ambulerende skjenkebevilling.
Lukkede selskap, med låst dør som bryllup, jubileer ol. hvor alkohol er gratis for gjester eller gjester har med alkohol selv, må per i dag ikke søke om sjenkebevilling. Dersom det tilkommer krav om at også slike arrangementer må søke kommunen om bevilling før det aktuelle arrangementet avvikles, er leietaker ansvarlig for å sende inn en slik søknad til de aktuelle myndigheter. 

Skjenking kan også arrangeres av utleier eller catering firma. Ved alle åpne arrangementer må åpningstidene og skjenkebestemmelser i kommunens forskrifter følges.

Søknadskjemaer for sjenkebevilling finner du på Sandefjord Kommune sine nettsider:

Søk om sjenkebevilling for åpent arrangement

 

book-btn

Eller kontakt oss på
rukla@nytbyn.no
401 99 900

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Bakgården og på Rukla. Vi sender ut nyhetsbrev ca. 1 gang i uken.

Lik Rukla på Facebook